Miljö

Nordisk Parkettservice skall uppfattas som ett miljövänligt företag och som alltid arbetar med miljövänliga produkter. Vår personal ska alltid vara informerat så att de känner personligt ansvar för miljön och alltid arbeta för en förbättrad arbetsmiljö. Vi skall även minimera mängder sopor genom god planering och hantering

Nordisk Parkettservice Nordisk Parkettservice
Nordisk Parkettservice Nordisk Parkettservice Nordisk Parkettservice Nordisk Parkettservice Nordisk Parkettservice Nordisk Parkettservice Nordisk Parkettservice